elemen dari lucid press

Sunday, April 26, 2009

tugasan satu

semua pelajar kelas 3a1, 3a2, 3a3 dan 3a4 harus menyiapkan tugasan membina blog secara berpasangan...tugasan sehingga 7 jun 2009.

tajuk blog adalah BEBAS.......

No comments:

Post a Comment